Om Håknäs

Vi som redan bor här tycker att byn är den vackraste i världen!

Byvägen är kantad av björkar, husen pietetsfullt välhållna. Skolan, bygdegården och bönhuset ligger mitt i byn. Detsamma gäller hyreshusen.

Åkrarna är aktivt brukade och skogarna välskötta.

Tillsammans med angränsande byar, Öre och Långed, är vi ca 500 personer, sommartid betydligt fler.

Håknäs ligger nära

Bussar genom byn tar dig till Nordmaling och Umeå på ett bekvämt sätt.

Välkomna till byn!

I Håknäs är vi generösa, vi vill gärna dela med oss av den rikedom livet i byn erbjuder.

Öreälven är med sitt utpräglade meanderlopp en skönhetsupplevelse av hög klass. En kanotfärd på älven är en naturupplevelse utöver det vanliga. Älven är dessutom spännande för sportfiske - öppet för alla som löser fiskekort. Resterna efter Håknäs finbladiga såg och kvarn liksom bosättningarna på Håknäsbacken minner på detta fascinerande sätt om en svunnen industriepok.

Startsida